Transparent
Solnedgang fjord 1920x750 gen

Wishco ger dig garanterad kvalitet och prisgaranti

3 års garanti på Wishco värmelampor och 2 års garanti på tillbehör. Dessutom vågar vi ge dig prisgaranti som gäller om du hittar en Wishco värmelampa billigare någon annanstans – säg bara till.

Produktgaranti

Wishco värmelampan är tillverkad av kvalitetsmaterial och därför vet vi att den håller. Om din Wishco värmelampa mot alla förväntningar skulle gå sönder i otid, reparerar vi den eller ger dig en ny. Det ska i varje fall inte vara vår skull om du saknar din värmelampa.

Naturligtvis ställer vi villkor för att garantin ska gälla. De kommer här.

1. Om skadorna eller defekten har uppstått på grund av ett fabriksfel ska du rapportera detta inom 3 år, 2 år när det gäller tillbehör, så är du omfattad av garantin och vi reparerar produkten. Garantin omfattar emellertid inte små avvikelser i produktens funktionalitet om dessa inte påverkar användningen av produkten, eller om skadorna har uppstått på grund av onormala miljöförhållanden eller felaktiga driftsförhållanden. Garantin täcker inte heller om du har installerat produkten felaktigt, använt den felaktigt eller om du inte har följt bruksanvisningen korrekt och detta har medfört skador.
2. Det är vårt beslut om din Wishco värmelampa ska repareras eller bytas ut mot en ny. Därför ska du skicka produkten till oss så vi kan titta närmare på skadorna. Du står själv för transportrisken och vi ersätter inte dina frakt-, transport-, rese- och arbetskostnader. Du ska bifoga ett köpebevis i form av faktura eller kvitto, leveransdatum och en detaljerad beskrivning av produktens defekt. Vid reparation eller utbyte av värmelampan behåller vi de utbytta delarna eller hela värmelampan.
3. Om du själv eller en icke-auktoriserad Wishco-tekniker har utfört reparationer på värmelampan gäller inte din garanti. Din garanti gäller inte heller om värmelampan har utrustats med reservdelar, suppleringar eller tillbehör som inte är originaldelar och som därför har orsakat defekten. Garantin gäller heller inte om typskylten eller produktionsnumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.
4. Garantin gäller inte om det har uppstått skador eller defekter på grund av att värmelampan har anslutits felaktigt, hanterats felaktigt, mekaniken har skadats (speciellt på värmaren) eller om inbyggnads- och installationsanvisningarna inte har följts.
5. När du har använt din garanti blir den inte förlängd eller börjar om. Garantiperioden för inbyggda reservdelar slutar med utgången av garantiperioden för hela produkten. Om vi inte kan reparera en skada eller en defekt, eller om reparation av felet eller defekten avvisas eller blir försenad utan förklaring från vår sida, får du en motsvarande produkt gratis om du så vill. Vi förbehåller oss rätten att kräva en lämplig ersättning för din användning av värmelampan under den förflutna användningstiden, eftersom värmarnas livslängd räknad i tända timmar kan ha minimerats.

Garantivillkoren gäller från 1.1.2020 för värmelampor eller andra produkter från Wishco som köps i ett EU/EFTA-land, även om de används utanför EU. Garantivillkoren påverkar inte allmänna, tillämpliga och lagstadgade garantibestämmelser.

Vi matchar priset

Om du har hittat en billigare Wishco värmelampa eller tillbehör i en fysisk butik eller i en webbshop, matchar vi priset. Skicka bara dokumentation till oss på info@wishco.eu före ditt köp eller senast 14 dagar efter.

När matchar vi priset?
- Priset ska vara inkl. leverans till trottoarkanten. Uppbärning, installation och bortskaffande är extra tjänster som inte omfattas av prisgarantin.
- Varan ska finnas i lager hos konkurrenten.
- Prisgarantin gäller inte för erbjudanden som t.ex. köerbjudanden, öppningserbjudanden eller erbjudanden i begränsat antal.
- Prisgarantin gäller inte för totala erbjudanden från Wishco och kan inte kombineras med andra rabatter från Wishco.
- Prisgarantin gäller inte för erbjudanden där konkurrenten kräver:
1) Någon form av medlemskap
2) Köp genom auktioner
3) Om erbjudandet kommer från ett företag som huvudsakligen är grossist.
- Produkten ska omfattas av tillämpliga regler för garanti, konsumentskydd, tull och moms i ditt land (EU och EFTA). Länder utanför EU och EFTA omfattas inte av Wishco-prisgarantin.
- Dokumentationen som du skickar till oss ska innehålla varans pris, var den kan köpas och datum för erbjudandet.

Är du osäker på om vi matchar priset? Skicka dokumentation till oss ändå – vi undersöker saken och utvärdera dina möjligheter. Om du har andra frågor om prisgarantin är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@wishco.eu.

Wishcos värmelampor

Kurv