Pris- och produktgaranti

3 års garanti på alla Wishco värmelampor
2 års garanti på ytterligare produkter

Produktgaranti

För Wishco värmelampor gäller 3 års funktionsgaranti.
För ytterligare produkter i vårt sortiment gäller 2 års garanti.

Garantin för Wishcos produkter gäller enligt följande villkor:

1. Hos Wishco hjälper vi dig utan kostnad om skadan eller felet tydligt är ett tillverkningsfel, och om skadan eller felet anmäls inom respektive 3 eller två år beroende på produkttyp. Garantin gäller inte för små avvikelser i produkten, så länge som dessa avvikelser inte påverkar användandet av Wishco-produkten, eller om skadan uppstår till följd av onormala miljöbetingelser eller felaktig användning. Garantin gäller inte heller om skadan eller felet på Wishco-produkten beror på felaktig montering, användning eller avvikelse från monterings- eller bruksanvisningarna.

2. Vi avgör om den felaktigt använda/monterade Wishco-värmelampan ska repareras gratis eller ersättas av en ny, felfri värmelampa. För att utnyttja denna garanti skall produkten i fråga lämnas eller skickas till oss på Wishco. Vid försändelse ska transportrisken täckas av dig. Dina försändelses-, transport-, rese- och arbetsomkostnader ersätts inte. Köpbevis i form av faktura eller liknande skall framläggas med köps- och/eller leveransdatum samt en tydlig beskrivning av felet. Ersatta värmelampor eller delar blir härmed Wishcos egendom.

3. Garantin gäller inte om reparationer eller ingrepp har utförts av icke-auktoriserad personal eller om värmelampan har blivit utrustad med reservdelar, supplements- eller tillbehörsdelar som inte är originaldelar – och som har orsakat ett fel. Det gäller också om namnskylt eller produktionsnummer har tagits bort eller gjorts oläsliga.

4. Skador och fel som beror på felaktig anslutning, felaktig hantering, mekanisk skada (särskilt på värmeelementen) samt åsidosättande av monterings- och bruksanvisningarna omfattas inte av denna garanti. Wishco är inte ansvariga för följdskador.

5. Om du använder din Wishco-garanti kommer garantitiden inte bli förlängd eller börja om. Garantitiden för inbyggda reservdelar upphör när garantitiden för hela produkten löper ut. Om en skada eller ett fel inte kan repareras, eller om lösningen på skadan eller felet avvisas eller försenas oberoende av oss levereras en likvärdig ersättning gratis till dig om du så önskar. Vid leverans av ersättning förbehåller vi oss rätten att ställa krav på passande retur för användandet av värmelampan under den gångna brukstiden, eftersom värmeelement livslängd i påslagna timmar kan vara minimerad.

Garantivillkoren gäller från 20180101 för värmelampor/delar som är köpta i ett EU/EFTA-land, även om de används utanför EU. Garantivillkoren påverkar inte allmänt gällande garantilagar.

 

 

Vi ger prisgaranti

Wishco ger prisgaranti på alla varor som vi har på lager i Europa.
Det innebär att om du hittar en identisk vara som är billigare, antingen i en fysisk butik eller i en webbshop via en annan verksamhet, så behöver du bara skicka in dokumentationen på det till oss.

Du skickar dokumentationen till: info@wishco.eu
Din förfrågan kan göras innan köp eller senast 14 dagar efter köp.

För att prisgarantin ska gäller ska följande vara uppfyllt:

 • Varans pris skall vara inklusive leverans till din adress.
  • Inbärning, montering och borttransportering är extratjänster som inte omfattas av prisgarantin.
 • Varan ska finnas på lager hos konkurrenten.
 • Prisgarantin gäller inte vid erbjudanden som till exempel köperbjudanden, premiärerbjudanden eller erbjudanden i begränsat antal.
 • Prisgarantin gäller inte vid samlade erbjudanden från Wishco och kan inte kombineras med andra rabatter från Wishco.
 • Prisgarantin gäller inte heller vid erbjudanden som hos konkurrenten kräver
  • någon form av medlemskap
  • köp via auktioner
  • eller om erbjudandet kommer från ett företag som huvudsakligen sysslar med partihandel.
 • Varan skall omfattas av gällande regler för garanti, konsumentskydd, tull och moms i ditt land (EU och EFTA)
  • länder utanför EU och EFTA omfattas inte av Wishcos prisgaranti.
 • Dokumentationen ska innehålla varans pris, var den kan köpas och datum för erbjudanden

Om du är osäker på om din förfrågan uppfyller kraven för vår prisgaranti så kan du skicka den ändå, vi bedömer den gärna oavsett.

Om du har frågor om prisgarantin kan du skriva till oss på info@wishco.eu